Lars The Allan säljer egen producerade tavlor/konstverk via sin hemsida och galleriet i Nässjö. Försäljningen bedrivs som privat konstnär och enligt gällande skattevillkor.

Följande allmänna villkor (köpvillkoren) gäller alla beställningar!

Alla konstverk säljes efter privat kontakt med konstnären själv, för kontakt info@larstheallan.com. 

Priser angives i Svenska kronor (SEK) och US Dollars. Tavlor utan pris kontakta 
konstnären.

Frakt och leveranskostnad kan tillkomma beroende på tavlans storlek och var
köparen bor.

Hemleverans till köpare är också möjligt.

BETALNING

Betalning sker till säljarens konto i Swedbank via banköverföring eller Swish betalning.


Lars The Allan sells self-produced paintings/artwork via his website and the gallery in Nässjö.

The sale is conducted as a private artist and according to current tax conditions. The following general conditions (the purchase conditions) apply to all orders!

All artworks are sold after private contact with the artist himself, for contact info@larstheallan.com.

Prices are stated in Swedish kronor (SEK) and US Dollars. Paintings without price contact the artist.

Shipping and delivery costs may be added depending on the size and location of the painting the buyer lives.

Home delivery to buyers is also possible.

PAYMENT

Payment is made to the seller's account in Swedbank via bank transfer or Swish payment.

LARS THE ALLAN DESIGN